LILLA enskilda funktionsmedicinska hälsocoachingen

5,700 kr

LILLA enskilda hälsocoachingen

Konsultation 75 minuter, hårmineralanalys, genomgång av ifyllda frågeformulär, genomgång av analys och uplägg av strategi utifrån de resultat som analysen har visat. Genomgång av nuvarande situation och livsstil, strategi för fortsättning, träningsprogram, kostprogram och enklare intoleranstester, åtgärdsprogram, förbättringsmöjligheter, uppföljning 1 gång i månaden i 3 månader per telefon 30 min per tillfälle  kostar 5700:- inkl moms.

Efter bokning kommer du att få tillsänt dig all info du behöver via mail och vanlig post för att kunna göra de olika testerna och frågeformulären. Skicka in dessa till info@kostkroppknopp enligt instruktion.

 

Beskrivning

Enskild hälsocoaching under 3 månader exkl individanpassad kostrådgivning. (se STORA hälsocoachingen om du är intresserad av detta också). Lite färre frågeformulär och inte lika många verktyg som den STORA hälsocoachingpaketet.