was successfully added to your cart.

Varukorg

Hårmineralanalys

Vad är en hårmineralanalys? (HMA)

Hårmineralanalys, eller håranalys, är ett verktyg för att mäta mineralstatus och andra viktiga näringsämnen, vissa toxiska ämnen, förhållandet mellan vissa näringsämnen och toxiska ämnen samt klarlägga metabolisk typ.

Men vad är en hårmineralanalys och vad är det som skiljer den från till exempel en blodanalys?

Vitaminer, mineraler, aminosyror och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen. Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan. När det här samspelet rubbas riskerar vi att bli sjuka.

Alla människor är olika och har olika näringsmässiga behov. Du och jag är olika och har en biokemisk individualitet som kräver anpassade halter näringsämnen för att vi ska vara i balans, må bra och hålla oss friska.

Dessutom utsätts den moderna människan dagligen för gifter – du får i dig miljögifter, kemikalier, konserveringsmedel och medicinrester från luften du andas, vattnet du dricker och maten du äter. Din kropp behöver rätt mängd näring för att dels skydda kroppen mot toxiska ämnen, dels kunna eliminera gifterna och föra dem ut ur kroppen.
Dina hormonella körtlar, de endokrina organen, och dess balans och funktion är beroende av rätt mängd näringsämnen för att fungera som de ska. Kroppens hormoner och finkänsliga ämnesomsättning påverkar i hög grad hur du mår och om du kan hålla dig frisk.

Att testa metaller i urinen mäter endast vilka och hur mycket mineraler som utsöndras. Blodet visar vilka mineraler som för tillfället absorberas och cirkulerar innan de utsöndras och/eller avskiljs i lagringsdepåer. Blod- och urinprov visar mineralstatusen i kroppen endast vid en viss tidpunkt.

Mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, vilket gör hårmineralanalysen användbar för näringsmässiga och epidemiologiska studier. Hårmineralanalys visar även graden av mineralretention i kroppen.

Beställa en hårmineralanalys

Du kan göra en hårmineralanalys via KostKroppKnopp. Klicka på länken nedan för att beställa.

Efter beställning kommer du att få en instruktion, en liten pappersvåg och ett förfrankerat kuvert hemskickat till dig. Du klipper hår på några ställen på hjässan (könshår går också bra), kollar genom den lilla pappersvågen att du har klippt tillräcklig mängd, sedan fyller du i papper enligt instruktionen och skickar in hårstråna.

Analyssvaret skickas till KostKroppKnopp efter ca 14-21 dagar som då kontaktar dig för genomgång.

Vill du ha en utökad analys där ditt svar gås igenom ytterligare med en kollega till mig i USA som är en riktig expert kostar det ytterligare ca 400 kronor.

OBS OBS: använd koden ”harmin” i kassan så får du 200 kr i rabatt på din hårmineralanalys OBS OBS OBS

Beställ hårmineralanalys